ایسنا سیاسی 1

آفتاب نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز بین‌الملل 3

مهر سیاست خارجی 1

ایرنا بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

صراط سیاسی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

ایسنا سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 1

الف سیاسی 2

دولت گوناگون 0

ایرنا سیاسی 0

مهر سیاست خارجی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

مهر سیاست خارجی 0

صراط سیاسی 2

ایرنا سیاسی 2

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایسنا سیاسی 4

مهر سیاست خارجی 1

الف سیاسی 3

ایرنا سیاسی 3

مهر فرهنگی و هنری 4