روزنو اقتصادی 1

بنکر ارز و طلا 0

تابناک اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 2

صداوسیما اقتصادی 0

دانا اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

جماران گوناگون 0

فردانیوز اقتصادی 0

افکارنیوز گوناگون 2

صداوسیما اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

روزنو اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 0

بنکر ارز و طلا 0

بنکر ارز و طلا 0

بنکر اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 2

فانوس نیوز گوناگون 7

صداوسیما اقتصادی 4