شبستان سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

الف سیاسی 0

ایکنا گوناگون 1

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

صراط سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

الف سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0

مهر اصفهان 3

خبرآنلاین سیاسی 2

صداوسیما اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر البرز 6

مشرق نیوز ورزشی 2

مهر البرز 2