افکارنیوز گوناگون 0

طلا ارز و طلا 1

خبرآنلاین استانها 0

خبرآنلاین استانها 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

فانوس نیوز ورزشی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

صدای ایران گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 5

فانوس نیوز ورزشی 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 0

دانا اجتماعی 2

خبرآنلاین استانها 4

خبرآنلاین اجتماعی 3

خبرآنلاین اجتماعی 2

فانوس نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 3