جام نیوز سیاسی 0

جماران گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 1

مشرق نیوز بین‌الملل 1

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

دانا بین‌الملل 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 1

آریا بین‌الملل 0

trt ترکیه 0

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایکنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

شفقنا گوناگون 4

آریا بین‌الملل 0

trt ترکیه 0

خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

ایکنا گوناگون 0