همشهری گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

جام نیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 0

ایکنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر کتاب 1

پارسینه بین‌الملل 0

شفقنا گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

نامه نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

ایرنا سیاست خارجی 0

صداوسیما بین‌الملل 1

شفقنا گوناگون 0

فرارو چندرسانه ای 0

نواندیش اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0