مهر فوتبال خارجی 2

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پانا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 3

الف ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 8

ایسنا ورزشی 2

پانا گوناگون 4

ایلنا گوناگون 5

نود تي وي ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

تابناک ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 7