ایرنا ورزشی 3

عصرایران ورزشی 2

الف ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

جماران گوناگون 1

عصرایران ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 9

ایسنا اصفهان 1

ایرنا ورزشی 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 6

ایلنا گوناگون 1

مهر فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

رکنا گوناگون 6

ایران اکونومیست ورزشی 0