آفتاب نیوز بین‌الملل 5

شفقنا گوناگون 5

الف سیاسی 3

صدای ایران گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 3

آفتاب نیوز سیاسی 3

فردانیوز سیاسی 0

ایسنا سیاسی 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 5

الف سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

الف سیاسی 3

الف سیاسی 5

پارسینه بین‌الملل 2

الف بین‌الملل 1

الف سیاسی 6

ایرنا سیاست خارجی 4

آفتاب نیوز سیاسی 3