ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

ورزش 3 ورزشی 13

فانوس نیوز ورزشی 6

مشرق نیوز ورزشی 6

ایلنا گوناگون 2

الف ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 18

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 8

ایرنا ورزشی 11

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 15

مهر فوتبال داخلی 10

خبرآنلاین ورزشی 9

پارسینه ورزشی 7

افکارنیوز گوناگون 7

مشرق نیوز گوناگون 8

ورزش 3 ورزشی 15

ایلنا گوناگون 19

افکارنیوز گوناگون 10