باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

تابناک ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

موج گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

دانا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

پارس نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ایرنا ورزشی 2

شفقنا گوناگون 7

پارسینه ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0