بازده گوناگون 0

دانا اجتماعی 9

ایرنا اصفهان 4

ایرنا اصفهان 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

رکنا گوناگون 11

فردانیوز چندرسانه ای 7

پارسینه اجتماعی 1

دانا اجتماعی 2

آفتاب نیوز حوادث 4

فردانیوز چندرسانه ای 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایلنا گوناگون 5

رکنا گوناگون 6

رکنا گوناگون 8

پارسینه اجتماعی 7

پارسینه اجتماعی 5

مشرق نیوز اجتماعی 5

رکنا گوناگون 5

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 2

پارسینه اجتماعی 3

آفتاب نیوز حوادث 4

فردانیوز اجتماعی 5

دانا اجتماعی 4

ایلنا گوناگون 2