ایرنا سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1

ایرنا ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

صداوسیما گوناگون 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 3

شفقنا گوناگون 5

شبستان فرهنگی و هنری 5

شبستان فرهنگی و هنری 3

شفقنا گوناگون 0

افغانستان پیپر افغانستان 0

مهر فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز سیاسی 6

پانا گوناگون 0

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

صراط فرهنگی و هنری 5

شبستان فرهنگی و هنری 3

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

افکارنیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 2