باشگاه خبرنگاران فناوری 4

ایکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

شبستان مساجد و کانونها 4

ایرنا فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز سیاسی 2

عصرایران اجتماعی 3

آفتاب نیوز سیاسی 4

خبرآنلاین سیاسی 4

شبستان مساجد و کانونها 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما گوناگون 0

اتاق خبر24 سیاسی 4

پارس نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 6

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 4

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین سیاسی 2

اتاق خبر24 سیاسی 2