پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 1

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

افکارنیوز گوناگون 1

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3