مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

عصرایران ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 3