افکارنیوز گوناگون 4

عصرایران ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

صدای ایران گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

ایلنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 3

ایلنا گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 5

شمانیوز ورزشی 4

ایرنا ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 0