الف بین‌الملل 2

پارسینه بین‌الملل 2

ایکنا گوناگون 3

پارسینه بین‌الملل 6

ایرنا بین‌الملل 3

پارسینه اجتماعی 4

شبستان سیاسی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

شبستان سیاسی 1

موج گوناگون 9

مهر بین‌الملل 4

صداوسیما اجتماعی 13

الف سیاسی 14

شفقنا گوناگون 23

مهر اقتصادی 30

مهر فرهنگی و هنری 11

مهر فرهنگی و هنری 29

فردانیوز بین‌الملل 13

شبستان قرآن و معارف 17

مهر کرمانشاه 19

الف عکس 25

مهر خراسان رضوی 6

ایکنا گوناگون 39

ایرنا فرهنگی و هنری 11

مشرق نیوز سیاسی 17