نواندیش اجتماعی 4

ایلنا گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

ورزش 3 ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

ایلنا گوناگون 10

ورزش 3 ورزشی 8

نواندیش حوادث 1

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 2

نواندیش ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 2

الف ورزشی 2

ایرنا ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارسینه ورزشی 5

مشرق نیوز گوناگون 5

پارسینه ورزشی 1

جماران گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4