پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

موج گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

پانا گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

الف ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 4

ایسنا ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 1

نود تي وي ورزشی 4