ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

صراط ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

روزنو ورزشی 0

برنا گوناگون 0

پانا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

سیمرغ گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

روزنو ورزشی 0