ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 4

همشهری گوناگون 1

صبح اقتصاد اقتصادی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

ایرنا ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایسنا ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 2