ایرنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال خارجی 1

نود تي وي ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

پارسینه ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2

ایسنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

خبرآنلاین طنز 2

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مهر فوتبال خارجی 3

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

روزنو ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 3