مشرق نیوز گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران علمی 2

باشگاه خبرنگاران علمی 1

مهر فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران علمی 1

باشگاه خبرنگاران علمی 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

ایسنا همدان 1

آفتاب نیوز علمی 1

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 1

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز اجتماعی 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مهر فرهنگی و هنری 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 3

پانا گوناگون 4

ایسنا آذربایجان شرقی 5