آفتاب نیوز علمی 3

تابناک اجتماعی 1

فردانیوز اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران علمی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

تجارت نیوز اقتصادی 1

فردانیوز سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

آفتاب نیوز حوادث 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

ایسنا سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

ایسنا لرستان 4

مشرق نیوز سیاسی 0