روژان فناوری خودرو 2

جام نیوز بین‌الملل 0

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 4

عصرایران اجتماعی 2

عصرایران بین‌الملل 0

عصرایران سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 4

برنا گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 1

عصرایران بین‌الملل 0

آریا بین‌الملل 0

ایرنا فرهنگی و هنری 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

شبستان مساجد و کانونها 4

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

صدای ایران گوناگون 3

ایرنا بین‌الملل 0