عصرایران بین‌الملل 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 3

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 5

ایرنا بین‌الملل 1

جام نیوز فرهنگی و هنری 0

جام نیوز سیاسی 5

عصرایران بین‌الملل 0

روژان فناوری خودرو 0

روژان فناوری خودرو 2

جام نیوز بین‌الملل 2

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 4

عصرایران اجتماعی 2

عصرایران بین‌الملل 3

عصرایران سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 2

فرارو فرهنگی و هنری 0

نامه نیوز سیاسی 0