مهر ورزشی 0

پانا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 1

مهر ورزشی 1

فانوس نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 6

پانا گوناگون 2

پانا گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

مهر ورزشی 1

تابناک ورزشی 7

مهر ورزشی 0

جماران گوناگون 6

ایسنا اردبیل 4

موج گوناگون 3

مهر ورزشی 4

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

برنا گوناگون 7

صداوسیما ورزشی 4

برنا گوناگون 4

ایران اکونومیست ورزشی 4

ایسنا ورزشی 5