ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 0

مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر قزوین 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

صراط ورزشی 3

مهر ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 3

ایرنا همدان 0

ایرنا آذربایجان غربی 4

ایرنا خراسان شمالی 1

برنا گوناگون 3

آفتاب نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 1

مهر قزوین 1

ایرنا البرز 2

پانا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2