مهر مازندران 1

ایسنا خراسان شمالی 2

ایسنا ورزشی 6

مهر لرستان 3

آفتاب نیوز حوادث 5

مهر خوزستان 5

ایسنا کرمانشاه 5

رکنا گوناگون 11

ایسنا ورزشی 3

رکنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

خبرآنلاین اجتماعی 4

مهر اجتماعی 9

ایسنا ورزشی 0

برنا گوناگون 4

ایسنا اردبیل 6

آفتاب نیوز ورزشی 10

مهر اردبیل 5

آفتاب نیوز ورزشی 6

پارسینه ورزشی 1

ایسنا ورزشی 5

ایسنا ورزشی 5

برنا گوناگون 1

ایسنا اقتصادی 2

فردانیوز چندرسانه ای 2