مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر کرمانشاه 4

ایرنا همدان 0

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا آذربایجان غربی 2

عصرایران اجتماعی 0

ایرنا خوزستان 7

مهر فارس 1

رکنا گوناگون 1

مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر مازندران 1

ایرنا حقوقی و قضایی 0

صداوسیما اجتماعی 0

مهر کردستان 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

آفتاب نیوز حوادث 0

پارسینه اجتماعی 1

ایرنا خراسان شمالی 2

ایرنا خوزستان 4

مهر خوزستان 4

ایرنا فارس 1

مهر لرستان 5

ایرنا لرستان 3