تجارت نیوز اقتصادی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 5

تجارت نیوز اقتصادی 1

اتاق خبر24 علمی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

فانوس نیوز گوناگون 3

فانوس نیوز اقتصادی 1

ایسنا گیلان 4

عصرایران اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 7

فانوس نیوز گوناگون 1

تجارت نیوز اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 51

تجارت نیوز اقتصادی 27

اقتصاد آنلاین گوناگون 12

اقتصاد آنلاین گوناگون 17

فردانیوز اقتصادی 8

موج گوناگون 28

ایسنا گیلان 23