افکارنیوز گوناگون 4

پارسینه اجتماعی 4

الف سیاسی 4

صداوسیما سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

عصرایران سیاسی 4

ایرنا مجلس 6

عصرایران سیاسی 4

ایرنا مجلس 5

نواندیش سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 2

ایرنا رهبری 2

ایسنا سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 6

نامه نیوز سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 2

ایرنا مجلس 5

اتاق خبر24 سیاسی 6

دانا سیاسی 3