مهر کرمان 4

پارسینه اجتماعی 4

مهر کرمان 4

ایرنا اجتماعی 5

فردانیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 0

مهر تهران 0

مهر آذربایجان شرقی 4

موج گوناگون 2

ایرنا اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 0

عصرایران حوادث 3

مهر تهران 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر تهران 2

فردانیوز اجتماعی 1

صداوسیما گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مهر اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0