ایرنا اقتصادی 3

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایرنا خراسان رضوی 0

تابناک ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 1