شفاآنلاین اجتماعی 2

دانا اجتماعی 2

فردانیوز اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

صداوسیما سیاسی 6

ایران بانو گوناگون 87

ایران بانو گوناگون 41

سینا فرهنگی و هنری 22

روژان آموزش 58

فانوس نیوز گوناگون 160

روژان آموزش 32

دکتر سلام روانشناسی 17

دکتر سلام سلامت 48