شفاآنلاین اجتماعی 1

دانا اجتماعی 2

فردانیوز اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

صداوسیما سیاسی 6

ایران بانو گوناگون 80

ایران بانو گوناگون 40

سینا فرهنگی و هنری 22

روژان آموزش 53

فانوس نیوز گوناگون 148

روژان آموزش 29

دکتر سلام روانشناسی 17

دکتر سلام سلامت 47