نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

نود تي وي ورزشی 0

عصرایران ورزشی 1

اتاق خبر24 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1