صراط چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

شبستان فرهنگی و هنری 1

مهر کتاب 6

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

فردانیوز اجتماعی 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 3

جماران گوناگون 2

ایکنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

دانا فرهنگی و هنری 5

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

مهر دینی و مذهبی 0

ایکنا گوناگون 1

صراط سیاسی 3

افکارنیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

ایکنا گوناگون 3

پانا گوناگون 3

ایکنا گوناگون 2

مهر خراسان رضوی 3