باشگاه خبرنگاران فناوری 0

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز چندرسانه ای 1

ایکنا گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

جماران گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

ایکنا گوناگون 5

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

اتاق خبر24 سرگرمی 8

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

دانا سیاسی 11

اتاق خبر24 سرگرمی 9

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

فانوس نیوز گوناگون 6

اتاق خبر24 سرگرمی 3

اتاق خبر24 فرهنگی و هنری 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز سیاسی 6

دانشجو فرهنگی و هنری 3

جماران گوناگون 7