صداوسیما اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

مهر سیستان و بلوچستان 2

ایکنا گوناگون 3

صراط سیاسی 5

مهر سیستان و بلوچستان 6

مشرق نیوز گوناگون 4

مهر یزد 4

مهر سیاسی 11

پارسینه اجتماعی 25

نامه نیوز سیاسی 2

صداوسیما گوناگون 6

مهر خوزستان 8

شبستان اجتماعی 16

مهر سیاسی 8

مشرق نیوز سیاسی 12

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز سیاسی 5

ایسنا کرمانشاه 4

ایران اکونومیست سیاسی 8

مهر خوزستان 3

شبستان اجتماعی 9

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 9

شبستان اجتماعی 15

شبستان سیاسی 9