پارسینه اجتماعی 1

فردانیوز چندرسانه ای 0

همشهری گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 1

برنا گوناگون 1

همشهری گوناگون 1

برنا گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

پارسینه اجتماعی 1

پارسینه اجتماعی 1

گلستان 24 گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

فرارو سیاسی 0

همشهری گوناگون 0

پانا گوناگون 0

انتخاب چندرسانه ای 0

فردانیوز چندرسانه ای 2