افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

اتاق خبر24 علمی 1

مشرق نیوز اجتماعی 6

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 2

الف سلامت 3

خردادنیوز گوناگون 1

عصرایران سلامت 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 3

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 1

افکارنیوز گوناگون 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 1

پانا گوناگون 1

سلامت نیوز سلامت 0

عصرایران اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

عصرایران سلامت 3

فردانیوز چندرسانه ای 2

سلامت نیوز سلامت 0

سلامت نیوز سلامت 0

عصرایران سلامت 0