الف بین‌الملل 2

فردانیوز بین‌الملل 1

موج گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

الف بین‌الملل 4

شبستان دینی و مذهبی 2

شبستان دینی و مذهبی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

فردانیوز بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

ایسنا اقتصادی 5

نامه نیوز سیاسی 2

آفتاب نیوز بین‌الملل 6

مشرق نیوز گوناگون 3

شبستان دینی و مذهبی 6

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

شبستان دینی و مذهبی 3

فرارو چندرسانه ای 18

الف بین‌الملل 4

الف بین‌الملل 4

موج گوناگون 6

پارسینه بین‌الملل 5

فرارو چندرسانه ای 3

افکارنیوز گوناگون 3