صداوسیما سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

آریا بین‌الملل 2

افکارنیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

فردانیوز سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 4

مهر مجلس 2

شبستان سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 1

شبستان سیاسی 1

جام نیوز سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 5

شبستان سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 0

فردانیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

آریا سیاسی 5

آریا سیاسی 1

ایلنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 3

آریا سیاسی 0

شفقنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 1