خبرآنلاین سیاسی 0

ایلنا گوناگون 3

آفتاب نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز سیاسی 6

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 4

ایرنا سیاسی 0

ایرنا سیاسی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

الف سیاسی 2

دانا سیاسی 6

مهر مجلس 7

الف سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

پانا گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 5

مشرق نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 2

پول نیوز گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 2

الف سیاسی 11

شبستان سیاسی 0

شفقنا گوناگون 3

برنا گوناگون 1