پارس فوتبال فوتبال ملی 0

روزنو ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

جام نیوز ورزشی 7

پارسینه ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 6

فردانیوز ورزشی 5

نود تي وي ورزشی 7

جام نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 5

فرتاک ورزشی ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

افکارنیوز گوناگون 11

فرتاک ورزشی ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 1