پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

جام نیوز ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

فردانیوز ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 6

جام نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 5

فرتاک ورزشی ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

افکارنیوز گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 5

تابناک ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0