فردانیوز سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 1

صداوسیما گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 2

صراط فرهنگی و هنری 4

ایسنا سیاسی 0

ایسنا همدان 1

ایسنا اقتصادی 6

صداوسیما اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

پارسینه بین‌الملل 0

آفتاب نیوز سیاسی 6

فردانیوز سیاسی 1

پانا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران علمی 3

مشرق نیوز سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

صداوسیما سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران علمی 1

شبستان سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 0