صدای ایران گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

شفاآنلاین تغذیه و سلامت 2

صبح اقتصاد اقتصادی 1

آفتاب نیوز سلامت 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 8

ایران اکونومیست سلامت 0

دانا اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

سلامت نیوز سلامت 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

سلامت نیوز سلامت 3

ایسنا بوشهر 4

فردانیوز چندرسانه ای 2

سلامت نیوز سلامت 2

سلامت نیوز سلامت 5

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

آفتاب نیوز سلامت 5

شفقنا گوناگون 3

خردادنیوز گوناگون 6

دانا اجتماعی 3

مشرق نیوز اجتماعی 6

سلامت نیوز سلامت 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 6