ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر قم 1

مهر فوتبال داخلی 1

ایران اکونومیست ورزشی 3

ایسنا ورزشی 4

ایسنا ورزشی 4

مهر خراسان رضوی 5

مهر فوتبال داخلی 2

ایسنا ورزشی 1

ایسنا ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 2

مهر قم 0

مهر قم 3

مهر فوتبال داخلی 1

مهر خراسان رضوی 2

مهر قم 4

فانوس نیوز ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 10

صداوسیما ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 4

مهر قم 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

پارسینه ورزشی 2

جماران گوناگون 3