ایسنا ورزشی 0

نامه نیوز ورزشی 5

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 6

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین طنز 8

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 4

جماران گوناگون 8

تابناک ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

خبرآنلاین ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 8

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

مشرق نیوز ورزشی 5