پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

رکنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

پانا گوناگون 2

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

افکارنیوز گوناگون 1

رکنا گوناگون 3

ایلنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 5