مهر دولت 0

مهر دولت 4

ایسنا اردبیل 0

ایسنا اردبیل 0

مهر البرز 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مهر مجلس 2

مهر سمنان 0

مهر اجتماعی 0

مهر سمنان 1

افکارنیوز گوناگون 5

گلستان 24 گوناگون 1

گلستان 24 گوناگون 2

فردانیوز چندرسانه ای 4

افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 3

الف سیاسی 3

صبح اقتصاد اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

مهر اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1