مهر اجتماعی 0

مهر سیستان و بلوچستان 0

مهر سیستان و بلوچستان 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 0

ایرنا حوادث 1

مهر اجتماعی 1

مهر سیستان و بلوچستان 5

ایرنا حوادث 0

ایرنا حوادث 1

مهر اجتماعی 0

پانا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

عصرایران اجتماعی 2

ایرنا حوادث 5

مهر اجتماعی 1

مشرق نیوز اقتصادی 2

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

ایرنا سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 1

مهر اجتماعی 1