ایرنا سیاسی 1

دانا اجتماعی 0

موج گوناگون 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 7

مهر مازندران 4

صدای ایران گوناگون 2

مهر مازندران 1

موج گوناگون 0

پانا گوناگون 2

مهر شهری 4

موج گوناگون 2

موج گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 0

عصرایران گوناگون 2

مهر شهری 2

همشهری گوناگون 2

ایرنا فرهنگی و هنری 5

مهر شهری 3

مشرق نیوز اجتماعی 0

موج گوناگون 3

مشرق نیوز اجتماعی 2