ایرنا حقوقی و قضایی 4

ایرنا اقتصادی 4

پول نیوز اقتصادی 4

مشرق نیوز سیاسی 0

فردانیوز اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

پارسینه اجتماعی 4

مشرق نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 5

فردانیوز اجتماعی 0

نامه نیوز سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

اتاق خبر24 سیاسی 4

فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 4

فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا استانها 0

ایرنا حقوقی و قضایی 4

مشرق نیوز سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 6

مشرق نیوز سیاسی 6

فردانیوز سیاسی 6