پارس فوتبال فوتبال ملی 1

تابناک ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

پانا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 0

ایسنا البرز 0

برنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایسنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

فردانیوز ورزشی 2

ایسنا البرز 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

ایسنا ورزشی 6

ایسنا البرز 6

ایلنا گوناگون 7

برنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

جام نیوز ورزشی 6