فرتاک ورزشی ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

مشرق نیوز ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 5

افکارنیوز گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 7

الف ورزشی 3

ایلنا گوناگون 3

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ایلنا گوناگون 6

مهر کرمان 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

برنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

مهر خراسان رضوی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

نامه نیوز چندرسانه ای 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

ورزش 3 ورزشی 6