ایمنا سیاسی 1

مهر مجلس 4

ایکنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 2

ایرنا اقتصادی 2

شبستان اجتماعی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

عصراعتبار اقتصادی 0

مهر تهران 2

ایرنا تجارت 2

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایمنا سیاسی 6

ایکنا گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

ایرنا اقتصادی 4

ایرنا فرهنگی و هنری 6

مهر اقتصادی 0

ایکنا گوناگون 3

موج گوناگون 4

ایرنا اقتصادی 4

ایرنا فرهنگی و هنری 4

ایرنا اقتصادی 4

ایرنا اقتصادی 3

ایمنا سیاسی 2

ایرنا استانها 4