فردانیوز چندرسانه ای 0

صراط چندرسانه ای 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

صراط ورزشی 4

گلستان 24 گوناگون 1

صراط فرهنگی و هنری 2

ایرنا فرهنگی و هنری 2

فرارو چندرسانه ای 1

فردانیوز چندرسانه ای 4

فانوس نیوز گوناگون 4

ایرنا ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

پارسینه اجتماعی 1

جام نیوز فرهنگی و هنری 7

صراط فرهنگی و هنری 4

رکنا گوناگون 5

گلستان 24 گوناگون 9

گلستان 24 گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 10

افکارنیوز گوناگون 4

طرفداری ورزشی 4

دانا ورزشی 3

طرفداری ورزشی 6