پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا همدان 1

ایرنا خراسان رضوی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

صداوسیما ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ایرنا اصفهان 3

ایران اکونومیست ورزشی 5

مهر قم 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایرنا قم 7

ورزش 3 ورزشی 6

ایلنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 7

جماران گوناگون 6

ایرنا خوزستان 12

ایرنا خوزستان 10

ایرنا مرکزی 6

ایرنا مرکزی 7