رکنا گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

صراط فرهنگی و هنری 0

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 1

فردانیوز چندرسانه ای 1

برنا گوناگون 1

عصرایران سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

مهر شهری 1

خردادنیوز گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 1

افکارنیوز گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

آفتاب نیوز حوادث 4

رکنا گوناگون 0