مشرق نیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر سمنان 2

بنکر ارز و طلا 2

مهر مرکزی 0

مهر اقتصادی 0

خردادنیوز گوناگون 0

مهر مرکزی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

مهر مرکزی 2

تجارت نیوز اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

برنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

بنکر بیمه 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

برنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0