جام نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 0

اتاق خبر24 سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست سیاسی 2

ایسنا سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

برنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0