آفتاب نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 4

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

پارسینه ورزشی 5

جماران گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

عصرایران ورزشی 1

برنا گوناگون 0